Komunikat dla mieszkańców i najemców TBS w Chrzanowie

W SPRAWIE POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 2019-n-CoV

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną zaleca się:
– zachować spokój i na bieżąco śledzić komunikaty oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
– pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które mają istotny wpływ na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 

Jeżeli zauważyłeś u siebie objawy, takie jak : gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem to dzwoń:

na numery stacjonarne Powiatowej Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie
32-500 CHRZANÓW, ul. Mjr. Grzybowskiego 7
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
– 32 623 24 07.
w godz. od 15.00 do 7.00 oraz we wszystkie dni wolne od pracy telefon alarmowy
600 965 908.

Numer całodobowej infolinii uruchomionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczący postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem – 800 190 590

lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego

(NIE DO NAJBLIŻSZEJ PRZYCHODNI! NIE DO REJONOWEGO SZPITALA! NIE KOMUNIAKCJĄ MIEJSKĄ!) TYLKO DO SZPITALA Z ODDZIAŁEM ZAKAŹNYM!
Wykaz szpitali z oddziałami zakaźnymi:

zabezpieczenie I rzutowe ( najlepsze przygotowanie, miejsca dla dużej liczby populacji)

– Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Macieja Jakubowskiego 2 oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, tel. 12/424 73 41 (dyżur lekarski – 12/400 20 47; sekretariat – 12/400 20 00)
– Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie, (z możliwością hospitalizacji dzieci) os. Na Skarpie 66, tel. 12/644 01 44.

zabezpieczenie II rzutowe ( jeżeli jest bliżej lub w pierwszym rzucie nie ma miejsc)

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, ul. Szpitalna 2, tel. 12/273 03 55
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13,tel 12/386 51 00

zabezpieczenie III rzutowe – pozostałe szpitale posiadające oddziały zakaźne

– Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 tel. 14/642 28 31
– Szpital Św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3 tel. 41/382 03 33
– Nowy Szpital w Olkuszu, Al. 1000-lecia 13 tel. 41/240 12 00
– 5 Wojskowy Szpital Kliniczny Poliklinika w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3 tel. 12/630 81 40
– Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 8 – oddział dla dzieci tel. 12/614 20 00 tel. sekretariat 12/614 23 23
– Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13 – oddział dla dzieci tel. pielęgniarki 14/631 03 67, tel. lekarze 14/631 03 92
– Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska tel. centrala 18/443 88 77.
W związku ze zwiększającą się zachorowalnością na koronawirusa SARS-COV-2 oraz planowanymi powrotami osób z zagranicy, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

STOSUJ PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY :

Unikaj dużych skupisk ludzi.
Pozostań w domu, jeśli możesz.
Jeśli to możliwe nie korzystaj ze środków zbiorowej komunikacji.
Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu – ten konkretny koronawirus jest podatny nawet na zwykłe detergenty.
Zachowaj co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
W trakcie trwania epidemii zrezygnuj z powitań poprzez uścisk dłoni.
Unikaj dotykania rękoma śluzówek, oczu, nosa i ust.
Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
Regularnie dezynfekuj swój telefon i klawiaturę komputera – nie korzystaj z nich podczas spożywania posiłków.
Pamiętaj o opiece nad osobami starszymi i osobami o obniżonej odporności.
Nie chodź do pracy jeśli masz objawy chorobowe (nie tylko spójne z tymi dla COVID-19) .
Kontroluj doniesienia miejscowych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności.
Bądź poinformowany! – koniecznie zapoznaj się z https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
Link do strony Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie: https://pssechrzanow.wsse.krakow.pl/index.php

Jesteśmy blisko Was. Dbajcie o siebie nawzajem!
Zespół TBS w Chrzanowie Sp. z o.o.

Pilne sprawy dotyczące budynków TBS w Chrzanowie: tel.507 443 933.