Ogłoszenie

Szanowni Państwo!

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż zgodnie z treścią Zarządzenia nr 18/07/2020 Prezesa Zarządu  z dn. 8.07.2020 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wniosków o najem lokali złożonych w TBS w Chrzanowie Sp. z. o.o.:

  1. Termin na złożenie pisemnej odpowiedzi do TBS w przedmiocie podtrzymania wniosku upływa z dniem 31 sierpnia 2020 r., a brak reakcji w wyznaczonym terminie traktowany będzie jako wycofanie wniosku i pociągać za sobą będzie skreślenie z listy oczekujących na najem mieszkania, co nie wyklucza ponownego złożenia wniosku w przyszłości.   
  2. Proces weryfikacji list wniosków odbywa się w terminie od 20 lipca do 20 września 2020 r.

Chrzanów, 20.07.2020 r.