Dezynfekcja

Informacja dla mieszkańców! 

W związku z  wprowadzeniem, na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 13.03.2020 r.

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), stanu epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako właściciel i zarządca nieruchomości, informuje, że w trosce o higienę i bezpieczeństwo mieszkańców zleciło firmie świadczącej usługi  utrzymania czystości, z dniem ogłoszenia stanu epidemicznego, zwiększenie częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji elementów dotykowych  części wspólnych budynków mieszkalnych

  • Dezynfekcja przeprowadzana jest  przy użyciu płynów do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń 
  • i powierzchni stosowanych w pomieszczeniach sanitarnych z działaniem wirusobójczym.

Produkty używane do dezynfekcji znajdują się na liście Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych