Ogłoszenie  nr 1/05/2021 PRZETARG

Ogłoszenie  nr 1/05/2021

Towarzystwo  Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o.

ogłasza:
przetarg ustny, nieograniczony (licytacja) na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Chrzanowi


https://bip.malopolska.pl/tbschrzanow,m,336552,sprzedaz-dzialek.html