Mural Antysmogowy na naszym budynku!

Inicjatywa została zrealizowana w ramach współpracy podjętej przez markę Dan Cake z Miastem Chrzanów oraz Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Chrzanowie. Ma ona na celu nie tylko uwypuklenie walorów przyrodniczych i turystycznych regionu, ale także w ciekawy, artystyczny sposób zwrócić uwagę opinii publicznej na problem zanieczyszczenia powietrza.

Mural został wykonany z wykorzystaniem specjalnych farb fotokatalitycznych, zawierających dwutlenek tytanu, który przyciąga i neutralizuje smog na podobnej zasadzie, jak ma to miejsce w procesie fotosyntezy zachodzącym w roślinach. Tym samym pokryta nimi powierzchnia będzie pochłaniała zanieczyszczania porównywalnie do 170 drzew.

Zanieczyszczenie powietrza staje się coraz większym problemem i wyzwaniem cywilizacyjnym, które wymaga nie tylko konkretnych działań zapobiegawczych, ale również kształtowania odpowiedzialnych, proekologicznych postaw w społeczeństwie. W przypadku chrzanowskiego muralu inicjatorzy projektu zdecydowali się wykorzystać niestandardowy, street art’owy przekaz, który wpisze się w lokalną architekturę, nadając jej artystycznego wyrazu, oraz pozytywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców.

Inicjatywy proekologiczne, mające jednocześnie na uwadze dobro mieszkańców, stanowią istotny element działań podejmowanych zarówno przez lokalne władze, TBS, jak i firmę Dan Cake Polonia, która w tym roku obchodzi 30 – lecie istnienia na rynku polskim.

Mural powstał na ścianie kamienicy Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie zlokalizowanej przy ulicy Mickiewicza 8 w Chrzanowie.

 Za projekt graficzny odpowiada agencja 19 Południk, a wykonaniem zajęła się agencja artystyczna „Nietak”. 

Projekt został zrealizowany w lipcu 2021r.