Oferta pracy – specjalista ds. Inwestycji

Stanowisko: Specjalista ds. Inwestycji

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Samodzielne prowadzenie procesów formalno-prawnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych i remontów, współpraca z organami administracji publicznej w sprawach formalnych, uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych, zezwoleń i uzgodnień w ramach procesu inwestycyjnego.
 • Umiejętność uzyskiwania warunków technicznych do planowanych inwestycji , współpraca z dostawcami mediów;
 • Zarządzanie powierzonymi projektami budowlanymi.
 • Opracowywanie dokumentów przetargowych (opisy przedmiotu zamówienia, kosztorysy inwestorskie, wnioski o wszczęcie postępowania, zapisy merytoryczne SIWZ, istotne postanowienia umów, współpraca z prawnikiem w tym zakresie),
 • Współpraca z działem technicznym i finansowym
 • Bieżąca współpraca z zewnętrznymi firmami wykonawczymi, projektowymi i nadzorem inwestorskim
 • Analizowanie i weryfikacja dokumentacji projektowej
 • Organizacja, prowadzenie i czynny udział w naradach koordynacyjnych, protokołowanie narad
 • Współuczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych robót
 • Opracowywanie planu remontów i realizacja tego planu
 • Dokonywanie analiz stanu formalno- prawnego nieruchomości, prowadzenie spraw dotyczących uregulowań formalno – prawnych;

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe techniczne: budownictwo/architektura/urbanistyka/ zarządzanie nieruchomościami lub pokrewne;
 • Doświadczenie w prowadzeniu procesu budowlanego, procesu inwestycyjnego m.in. przy budowie budynków wielorodzinnych;
 • Wiedza z zakresu przepisów regulujących proces inwestycyjny, w tym ustaw: Prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo energetyczne, Prawo geologiczne i górnicze, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o ochronie przyrody oraz Prawo wodne o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, Prawo zamówień publicznych.
 • Min 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Umiejętność negocjacji
 • Znajomość pakietu Microsoft Office
 • Samodzielność, komunikatywność, rzetelność, zaangażowanie, sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych
 • Dobra organizacja pracy
 • Duża samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • Prawo jazdy kat.B.
 • Mile widziane uprawnienia budowlane.

OFERUJEMY:

 • Dowolna forma zatrudnienia (umowa o pracę na ½, etatu, B2B – do omówienia);
 • Przyjazne środowisko pracy, nowoczesne zarządzanie;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Elastyczny czas pracy;
 • Stabilną pracę, ze stałym wynagrodzeniem oraz premią uzależnioną od efektów pracy;
 • Terminowe wynagrodzenie;

UWAGA:

 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami;
 • Prosimy o składanie ofert zawierających wyłącznie wymienione wymagania;
 • Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia procedury rekrutacyjnej bez podania przyczyn;

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie: Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. ul. Sokoła 30/5; 32-500 Chrzanów,
oraz pod nr tel. +48 603 910 962, 32/623 02 37 w godzinach pracy tj.: poniedziałek-środa 7ºº -15ºº; piątek 7ºº -13ºº
lub e-mail: zamowienia@tbs-chrzanow.com.pl.