Okres grzewczy – zagrożenia

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. informuje, że w dn. 20.10.2021r. wpłynęło do naszej Spółki pismo Komendanta Powiatowego KP PSP dotyczącego okresu grzewczego i zagrożeń z nim związanych.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania elementów grzewczych oraz obowiązku właściwej wentylacji pomieszczeń tj. zakazu zatykania lub ograniczania drożności kratek i przewodów wentylacyjnych.

 

Dot. okresu grzewczego