Uwaga! zmiana ceny za dostawę wody zimnej i odbiór nieczystości płynnych

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 49/2020 Prezesa Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. w sprawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 21 listopada 2020r. do 20 listopada 2023r. od 1 grudnia 2021r. ulegną zmianie opłaty za dostawę wody zimnej i odbiór nieczystości płynnych.

 

Zarządzenie nr 49_2021 -Wodociągi Chrzanowskie