Wykonanie prac naprawczych ul.Kopernika 20

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o. o. informuje, że w dniu 02.12.2021r. nadzorowało zlecone specjalistycznej firmie czyszczenie i płukanie chemiczne wymiennika podgrzewacza wody użytkowej w budynku przy ul. Kopernika 20 w Trzebini.

W związku z powyższym zgłaszany problem z ciepła wodą powinien być skutecznie wyeliminowany.