Uwaga zmiana stawki VAT na co. cwu., energię elektryczną

Uwaga zmiana stawki oprocentowania na co. cwu. energię elektryczną.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. informuje, że w dn. 20.12.2021r. ogłoszonego Rozporządzenie Ministra Finansów (Dz.U. z 20.12.2021r. poz. 2350) zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych obowiązujących od 01 stycznia 2022r. do 31 marca 2022r.

 

rozporządzenie ministra finansów