Informacja o źródłach ogrzewania w dodatku osłonowym

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o. o. w związku z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 03.01.2022r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz.U. 2022 poz. 2) informuje, że nie posiada źródeł ogrzewania na paliwo stałe wymienionych w Części I pkt.3 wniosku. Wszystkie wymienione we wniosku źródła należy pozostawić puste.

W razie wątpliwości w sprawie informacji zawartych we wniosku podmiotem właściwym jest:
Dla Chrzanowa: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie
ul. Jagiellońska 4
32-500 Chrzanów
tel. 32 735 69 00, 32 735 69 01, 32 735 69 41, 32 735 69 42
e-mail: sekretariat@ops.chrzanow.pl

Dla Trzebini: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini- Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Kościuszki 50
32-540 Trzebinia.
Tel. 32-6110829