Wzrost cen za energię elektryczną

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 164/V/2021 Zarządu Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. w sprawie taryfy dla energii elektrycznej
od 1 stycznia 2022 r. ulegną zmianie ceny za energię elektryczną.