Zmiana stawki czynszowej – luty 2022r.

Przypominamy, że zgodnie z podjętą uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o., od 1 lutego 2022r. obowiązuje nowa wyższa stawka czynszowa.