Nowy numer rachunku dla opłat czynszowych za mieszkanie / garaż

Informujemy, że w miesiącu kwietniu zostały przypisane do naszych Najemców nowe indywidualne rachunki do opłat czynszowych za mieszkanie/garaż.
Prosimy o wpłaty kolejnych należności czynszowych na otrzymane rachunki.