Oferta pracy – Specjalista ds. Inwestycji

Poszukujemy pracownika na stanowisko Specjalista ds. Inwestycji

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Samodzielne prowadzenie procesów formalno-prawnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych i remontów, współpraca z organami administracji publicznej w sprawach formalnych, uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych, zezwoleń i uzgodnień w ramach procesu inwestycyjnego.
 • Umiejętność uzyskiwania warunków technicznych do planowanych inwestycji, współpraca
  z dostawcami mediów;
 • Zarządzanie powierzonymi projektami budowlanymi.
 • Opracowywanie dokumentów przetargowych (opisy przedmiotu zamówienia, kosztorysy inwestorskie, wnioski o wszczęcie postępowania, zapisy merytoryczne SIWZ, istotne postanowienia umów, współpraca z prawnikiem w tym zakresie),
 • Współpraca z działem technicznym i finansowym
 • Bieżąca współpraca z zewnętrznymi firmami wykonawczymi, projektowymi i nadzorem inwestorskim
 • Analizowanie i weryfikacja dokumentacji projektowej
 • Organizacja, prowadzenie i czynny udział w naradach koordynacyjnych, protokołowanie narad
 • Współuczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych robót
 • Opracowywanie planu remontów i realizacja tego planu
 • Dokonywanie analiz stanu formalno- prawnego nieruchomości, prowadzenie spraw dotyczących uregulowań formalno – prawnych;

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe techniczne: budownictwo/architektura/urbanistyka/ zarządzanie nieruchomościami lub pokrewne;
 • Doświadczenie w prowadzeniu procesu budowlanego, procesu inwestycyjnego m.in. przy budowie budynków wielorodzinnych;
 • Wiedza z zakresu przepisów regulujących proces inwestycyjny, w tym ustaw: Prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo geodezyjne
  i kartograficzne, Prawo energetyczne, Prawo geologiczne i górnicze, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o ochronie przyrody oraz Prawo wodne o udostępnianiu informacji
  o środowisku i jego ochronie, Prawo zamówień publicznych.
 • Min 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Umiejętność negocjacji
 • Znajomość pakietu Microsoft Office
 • Samodzielność, komunikatywność, rzetelność, zaangażowanie, sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych
 • Dobra organizacja pracy
 • Duża samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • Mile widziane uprawnienia budowlane.

OFERUJEMY:

 • Dowolna forma zatrudnienia -preferowane B2B;
 • Przyjazne środowisko pracy, nowoczesne zarządzanie;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Stabilną pracę, ze stałym wynagrodzeniem oraz premią uzależnioną od efektów pracy;
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami;
 • Prosimy o składanie ofert zawierających wyłącznie wymienione wymagania;
 • Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia procedury rekrutacyjnej bez podania przyczyn;
 • Prosimy o podanie oczekiwanego miesięcznego wynagrodzenia netto;
 • Mile widziane uprawnienia budowlane.

Szczegółowy opis oferty pracy:
Specjalista ds. Inwestycji (PDF 121KB)

 

SPECJALISTA ds INWESTYCJI