Informacja o przeglądach wentylacji mechanicznej

Szanowni Mieszkańcy!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie sp z o.o. informuje, że w budynku przy ul. Mickiewicza 6, 6A, 8 oraz ul. Śląska 15 przeprowadzony zostanie przegląd wentylacji mechanicznej w mieszkaniach. Przegląd ten jest obowiązkowy, wymagany prawem budowlanym. Osoby, które nie udostępnią mieszkania we wskazanym czasie przez administrację mogą zostać zobligowane do umówienia się z Wykonawcą w indywidualnie uzgodnionym terminie oraz wykonania przeglądu na własny koszt.

Podstawa prawna: Art. 13. Pkt. 2 Ustawy o własności lokali, Art. 62 Prawa
Budowlanego

Przegląd: ul. Mickiewicza 6, 6A, 8 oraz ul. Śląska 15 odbędzie się w terminie:

1. Termin: 2022-11-16 (środa) w godz. 14:30 do 18:00

Uprzejmie prosimy o udostępnianie lokali mieszkalnych w/w terminie. Przegląd
przeprowadzała będzie firma DomGroup. Poniżej kontakt do wykonawców:

Jarek tel. 794 633 970
Krzysiek tel. 601 380 960

Telefon kontaktowy DomGroup 784 392 443 lub telefony do serwisantów
wskazane powyżej. E-mail: dg-serwis@domgroup.pl

Potwierdź obecność na przeglądzie (zeskanu kod QR)