Zakaz pozostawiania włączonych silników w samochodach w zamkniętych pomieszczeniach garażowych!

Pozostawienie włączonego silnika samochodowego w zamkniętym pomieszczeniu grozi zaczadzeniem!

Bezwzględnie zabrania się pozostawiania włączonego silnika samochodu w zamkniętym pomieszczeniu garażowym- może to doprowadzić do zatrucia spalinami a w efekcie być skutkiem zgonu.

Zatruciu spalinami samochodowymi najczęściej ulegają osoby, które przez długi czas znajdują się w zamkniętych samochodach z uruchomionym silnikiem bez dopływu świeżego powietrza, dlatego bardzo ważne jest, by przy pracujących silnikach zawsze pamiętać o pozostawieniu dopływu świeżego powietrza.