Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od m-ca lutego 2023 r.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 29 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, od m-ca lutego zmienia się obowiązująca stawka opłat.

Treść uchwały: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=8223