Ogłoszenie – ankieta w sprawie organizacji parkowania samochodów na terenie osiedla TBS przy ul. Szarych Szeregów w Chrzanowie

Informujemy, że w budynkach przy ul. Szarych Szeregów 2d, 2h, 2i w Chrzanowie,w dniach 14–16 lutego 2023r. w godzinach od 10.00-12.00 i od 13.00-15.00 przeprowadzona zostanie ponowna ankieta w sprawie organizacji parkowania samochodów na terenie osiedla TBS przy ul. Szarych Szeregów w Chrzanowie.

Ankietę będą przeprowadzali pracownicy TBS wyposażeni w identyfikatory.