Oferta pracy: specjalista ds. inwestycji

Poszukujemy pracownika na stanowisko: Specjalista ds. Inwestycji

Oferta pracy: SPECJALISTA ds INWESTYCJI (23KB .docx)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Samodzielne prowadzenie procesów formalno-prawnych związanych z przygotowaniem
i realizacją inwestycji budowlanych i remontów, współpraca z organami administracji publicznej w sprawach formalnych, uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych, zezwoleń i uzgodnień w ramach procesu inwestycyjnego.
Umiejętność uzyskiwania warunków technicznych do planowanych inwestycji, współpraca
z dostawcami mediów;
Zarządzanie powierzonymi projektami budowlanymi.
Opracowywanie dokumentów przetargowych (opisy przedmiotu zamówienia, kosztorysy inwestorskie, wnioski o wszczęcie postępowania, zapisy merytoryczne SIWZ, istotne postanowienia umów, współpraca z prawnikiem w tym zakresie),
Współpraca z działem technicznym i finansowym
Bieżąca współpraca z zewnętrznymi firmami wykonawczymi, projektowymi i nadzorem inwestorskim
Analizowanie i weryfikacja dokumentacji projektowej
Organizacja, prowadzenie i czynny udział w naradach koordynacyjnych, protokołowanie narad
Współuczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych robót
Opracowywanie planu remontów i realizacja tego planu
Dokonywanie analiz stanu formalno- prawnego nieruchomości, prowadzenie spraw dotyczących uregulowań formalno – prawnych;

WYMAGANIA:
Wykształcenie wyższe techniczne: budownictwo/architektura/urbanistyka/ zarządzanie nieruchomościami lub pokrewne;
Doświadczenie w prowadzeniu procesu budowlanego, procesu inwestycyjnego m.in. przy budowie budynków wielorodzinnych;
Wiedza z zakresu przepisów regulujących proces inwestycyjny, w tym ustaw: Prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo geodezyjne
i kartograficzne, Prawo energetyczne, Prawo geologiczne i górnicze, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o ochronie przyrody oraz Prawo wodne o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, Prawo zamówień publicznych.
Min 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
Umiejętność negocjacji
Znajomość pakietu Microsoft Office
Samodzielność, komunikatywność, rzetelność, zaangażowanie, sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych
Dobra organizacja pracy
Duża samodzielność i inicjatywa w działaniu
Mile widziane uprawnienia budowlane.

OFERUJEMY:
Dowolna forma zatrudnienia -preferowane B2B;
Przyjazne środowisko pracy, nowoczesne zarządzanie;
Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
Stabilną pracę, ze stałym wynagrodzeniem oraz premią uzależnioną od efektów pracy;
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami;
Prosimy o składanie ofert zawierających wyłącznie wymienione wymagania;
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia procedury rekrutacyjnej bez podania przyczyn;
Prosimy o podanie oczekiwanego miesięcznego wynagrodzenia netto;
Mile widziane uprawnienia budowlane.