Ogłoszenie: Mieszkańcy Kopernika 20 w Trzebini i Jordana 12 w Chrzanowie

W związku z Decyzją Prezesa Zarządu Wodociągów Chrzanowskich sp. z o.o. znak: KR.RZT.70.118.2022 z dnia 7 lutego 2023r. w sprawie zmiany obowiązującej taryfy Administracja Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. zwraca się do mieszkańców lokali przy ul. Kopernika 20 w Trzebini i Jordana 12 w Chrzanowie z prośbą o podanie stanów liczników zimnej,ciepłej wody na dzień 24.02.2023r. telefonicznie, pod numer: 32 623 02 37 wew. 26, za pośrednictwem e-kartoteki lub mailowo na adres: biuro@tbs-chrzanow.com.pl do dnia 28.02.2023r.

Po tym terminie zostanie naliczone zużycie wody zgodnie z regulaminem rozliczania mediów.