Skip to content

Przedmiot działania TBS w Chrzanowie

Przedmiotem działania TBS w Chrzanowie
Sp. z o. o. jest:

1. Przedmiotem działania TBS w Chrzanowie sp. z o. o. wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

  • PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywanie na zlecenie
  • PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • PKD 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  • PKD 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę
  • PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
  • PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  • PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury

2. Spółka może zawierać z osobami prawnymi lub fizycznymi umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań dla wskazanych przez nich osób trzecich, spełniających wymogi do zawarcia umowy najmu lokalu w myśl obowiązujących przepisów.

Skip to content