Skip to content

 

Jak mieszkańcy TBS  segregują śmieci z uwzględnieniem zagrożenia wirusem SARS COV

 

1. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe 

Takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się̨ koronawirusa, powinny być́ wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

2. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe narażone na zakażenie covid- 19 i objęte kwarantanną,

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią̨odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość́, że odpady te wytwarzane będą̨ przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń́ naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować́ zachowując szczególne środki ostrożności.

  • odpady powinny być́ segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
  • maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być́ uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są̨ do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

Skip to content