Skip to content

 

 

Jak TBS komunikuje się z najemcami w czasie pandemii

 

W związku z epidemią koronawirusa Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie
Sp. z o.o. wprowadził zarządzenie o zamknięciu siedziby Spółki, skutkujące brakiem możliwości obsługi bezpośredniej najemców. Kontakt bezpośredni w siedzibie Spółki jest niemożliwy ze względu na zdrowie pracowników TBS oraz Najemców.

W związku z zarządzeniem o nieprzyjmowaniu petentów TBS uruchomił następujące możliwości kontaktu, które w szybki i bezpieczny sposób umożliwiają załatwienie sprawy:

  1. Telefonicznie pod nr 32 623 02 37

– księgowość – wew.23

– dział techniczny-   wew. 25

– czynsze i windykacja – wew. 26

  1. Pocztą elektroniczną na adres e-mail:  biuro@tbs-chrzanow.com.pl,

lub za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie https://tbs-chrzanow.pl/kontakt/

  1. Pocztą tradycyjną lub przy użyciu dziennika podawczego, zlokalizowanego przy wejściu do siedziby TBS w Chrzanowie na korytarzu parteru budynku w którym znajduje się siedziba TBS.

Jednocześnie informujemy, że poczta tradycyjna i dokumenty złożone do skrzynki na dzienniku podawczym przechodzą dwudniową kwarantannę.

Skip to content