Skip to content

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego
lub poprzez formularz kontaktowy.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o. o.

ul. Sokoła 30/5
32-500 Chrzanów,

tel. TBS  32 623 02 37

Administrator obiektów: 507 443 933

e-mail: biuro@tbs-chrzanow.com.pl

 

Godziny przyjęć stron:

poniedziałek:   700 – 1600
wtorek:              700 – 1500
środa:                 700 – 1500
czwartek:          dzień wewnętrzny
piątek:               700 – 1400


W RAZIE AWARII:

KONSERWATOR: 609 070 038

W razie awarii w wyznaczonych terminach od godziny 14:00 w piątek do 7:00 w poniedziałek:

KONSERWATOR: 730 617 003

VIII: 26.07 – 29.07.2024 r.

IX: 30.08 – 02.09.2024 r.

X: 27.09 – 30.09.2024 r.

Skontaktuj się z TBS Chrzanów

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator“) jest  Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o. o., z siedzibą w Chrzanowie (32-500) przy ul. Sokoła 30/5,
adres e-mail: biuro@tbs-chrzanow.com.pl, tel. 32/623-02-37

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Patrycja Hładoń.
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: patrycja@informatics.jaworzno.pl
2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane są przetwarzane w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane poprzez formularz kontaktowy oraz marketingu bezpośredniego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane przez:
okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na wiadomości skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego i archiwizowane przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia odpowiedzi, a następnie usuwane;
do odwołania Państwa zgody w przypadku marketingu bezpośredniego.

ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych
w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
dostępu do danych osobowych,
sprostowania lub uzupełniania danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych,
usunięcia danych, o ile przepisy prawa nie obligują Administratora do ich dalszego przetwarzania,
przeniesienia danych osobowych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku marketingu bezpośredniego podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania Państwu aktualnych ofert marketingowych przez Administratora.
Postawą podania danych jest Państwa dobrowolna zgoda na podstawi art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane jeżeli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany to tyko wyłącznie na podstawie Państwa dobrowolnej zgody; w tym również profilowane.

Skip to content