Skip to content

Przedmiot działania TBS w Chrzanowie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie
Sp. z o. o. powstało na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 03.03.1998 r. Nr XL VIII/388/98 i z dnia 16.06.1998 r. Nr LII/432/98;

Założycielem jest Gmina Chrzanów. Kapitał TBS w Chrzanowie Sp. z o. o. aktualnie wynosi
24 130 000,00 zł

W tym udział:
Gmina Chrzanów 17 204 000,00 zł.
Gmina Trzebinia 6 926 000,00 zł.

Zarząd TBS w Chrzanowie Sp. z o. o. jest jednoosobowy – prezes zarządu. Rada Nadzorcza jest trzyosobowa, w jej skład wchodzą reprezentanci gminy. Spółka może zawierać z osobami prawnymi lub fizycznymi umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań dla wskazanych przez nich osób trzecich, spełniających wymogi do zawarcia umowy najmu lokalu w myśl obowiązujących przepisów.

Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r „o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw” (Dz. U. Z 2019 roku poz. 2195), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 roku poz. 1182 ze zm.) przepisów kodeksu spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1937 z 2000 roku ze zm.) oraz postanowień niniejszego aktu.

  1. Obszarem działania TBS w Chrzanowie sp. z o. o. jest Gmina Chrzanów oraz terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  2. Siedzibą Spółki jest miasto Chrzanów
  3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju
Skip to content