PRACA

 

Inspektor ds Rozliczeń Lokali Mieszkalnych w TBS

Wymagania obowiązkowe:

  • Doświadczenie na takim samym stanowisku min. 2 lata.
  • Rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, odporność na stres.
  • Samodzielność, rzetelność, sumienność, kultura osobista.
  • Kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów.
  • Dobra organizacja pracy.
  • Umiejętność pracy w grupie. 
  • Dobra znajomość obsługi komputera (ze szczególnym uwzględnieniem pakietu Mieszczanin oraz MS Office).

Zakres obowiązków :

1. prowadzenie rozliczeń lokali mieszkalnych oraz analiza sald, monitoring płatności,

2. sporządzanie faktur sprzedaży związanych ze zmianą najemców oraz okresowymi rozliczeniami,

3. kontrolowanie oraz realizowanie wniosków mieszkaniowych, sporządzanie umów partycypacyjnych i najmu,

4. rozwiązywanie stosunków najmu, rozliczanie lokali po ich zdaniu,

5. prowadzenie działań w zakresie użytkowania, zasiedlania lokali, a także  gospodarowania lokalami mieszkalnymi,

6. opracowywanie kwartalnych sprawozdań w zakresie należności czynszowych dla potrzeb Banku Gospodarstwa Krajowego,

7. udział w komisjach mieszkaniowych oraz przetargach organizowanych przez Spółkę.

 

Aplikuj do:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o. o.

ul. Sokoła 30/5
32-500 Chrzanów,

tel. 32 623 02 37, 507 443 933
fax 32 627 62 21

e-mail: biuro@tbs-chrzanow.com.pl