Skip to content

Struktura spólki

O Spółce

  1. KRS 0000113202
  2. NIP 6281915207
  3. REGON 276248967

Organy Spółki

Organami Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie  Sp. z o.o. są:

Zgromadzenie Wspólników:

GMINA CHRZANÓW – udział w kapitale podstawowym:   71,3%

GMINA TRZEBINIA – udział w kapitale podstawowym :     28,7%

Rada Nadzorcza:

Przewodnicząca: Aneta Szlachta

Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Deda

Członek Rady Nadzorczej – Piotr Bryła

Zarząd:

Prezes Zarządu – Ilona Morawska – Ptasińska

Skip to content