Skip to content

 

 

 

Wytyczne dla osób przebywających w izolacji- osoby zakażone Covid-19

 

 • wysoce zalecane jest, aby odczekać́72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 • osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przez wyznaczony na ten cel, w miarę̨ możliwości worek spryskać́ preparatem wirusobójczym;
 • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej 3⁄4 jego pojemności i nie zgniatać ;
 • po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
 • osoba wynoszącaodpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę̨ w  izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamoknąć́ go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę̨ oraz godzinę̨ zamknięcia worka;
 • worek z odpadami należy przenieść́ w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić́ w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w  miarę̨ możliwości bodącego w posiadaniu odbierającego;
 • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać́ rękawic ochronnych, my i/lub dezynfekować́ ręce;
 • odpady, których nie można łączyć́ z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zażyte baterie i akumulatory, zażyte świetlówki) powinny być́ pozostawione
  w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuści
  ć́ miejsce izolacji.


Magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi się̨ w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

 Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej prowadzi się̨ w miejscach wyznaczonych na terenie posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

Skip to content