Wykonanie kompleksowych usług sprzątania, w budynkach i na terenie zewnętrznym, odśnieżania przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS w Chrzanowie Sp. z o.o. w okresie: 24 miesięcy.

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9198c16e-eb67-11ee-b4e0-4ac387c144e3