EKOPORADA NR 4: Hulajnoga elektryczna może być niebezpieczna!

Szanowni Państwo, mieszkańcy budynków TBS,

w ostatnim czasie w niektórych budynkach TBS zostały przeprowadzone kontrole Powiatowej Straży Pożarnej w Chrzanowie w celu sprawdzenia nieruchomości pod względem bezpieczeństwa pożarowego. Istotnym problemem, z którym borykają się zarządcy budynków jest zagracanie ciągów komunikacyjnych prywatnymi przedmiotami mieszkańców. Szafki, suszarki na bieliznę, półki na buty, pojemniki na warzywa, sanki rowery to tylko część przechowywanych na klatkach schodowych i w korytarzach piwnic „skarbów”.

Wszystkie przedmioty prywatne bezwzględnie muszą zostać usunięte z ciągów komunikacyjnych, które jednocześnie stanowią drogę ewakuacyjną w przypadku wystąpienia pożaru.
Strażacy prowadzący kontrolę zwrócili szczególną uwagę na przechowywanie w budynkach urządzeń transportu osobistego (UTO) czyli hulajnóg i rowerów z napędem elektrycznych.
Samozapłony i wybuchy baterii w hulajnogach i rowerach z napędem elektrycznym są coraz częstszą przyczynia powstawania pożarów w mieszkaniach i budynkach oraz poważnych uszkodzeń ciała. Pomimo zakazu, zdarzają się przypadki przechowywania tego typu urządzeń w naszych budynkach!

Eksperci z zakresu pożarnictwa ostrzegają, aby przestrzegać zaleceń producentów urządzeń elektrycznych. Zwracać uwagę na ich stan techniczny, nie stosować zamienników (akumulatorów i ładowarek), przechowywać z daleka od urządzeń grzewczych. Z uwagi na specyfikę i szybkość z jaką rozprzestrzenia się ogień w wyniku eksplozji baterii litowo – jonowych, warto zastanowić się nad zasadnością trzymania tego rodzaju urządzeń w mieszkaniach, schowkach czy piwnicach. Proponowanym rozwiązaniem jest zakup specjalnych pokrowców przeciwpożarowych na hulajnogi i inne sprzęty z napędem elektrycznym. Stosowanie takiego pokrowca pozwala na właściwe zabezpieczenie sprzętu, również podczas ładowania, co pozwoli na zminimalizowanie wystąpienia pożaru oraz rozprzestrzenienia się go w mieszkaniu i/lub budynku.

W przypadku pożaru akumulatora w hulajnodze elektrycznej, pokrowiec umożliwia bezpieczne wyniesienie hulajnogi z pomieszczenia bez narażania się na bezpośredni kontakt z płomieniami i wybuchającymi elementami akumulatora. Realnym przykładem omawianego problemu, który przyniósł milionowe straty finansowe – na szczęście żaden człowiek nie ucierpiał, był niedawny gigantyczny pożar hali, w której przechowywane były hulajnogi elektryczne na osiedlu Brynów w Katowicach. Oprócz wielkiego zagrożenia dla ludzi i mienia, powstały wielkie straty finansowe, skażenie środowiska na dużą skalę oraz wieloletnie postępowanie prokuratorskie dla osób odpowiedzialnych za zdarzenie.

Prosimy o rozsądek i dbałość o życie, zdrowie i dobro wspólne!