Postępowanie nr TBSCh-ZP-2/2023

Postępowanie nr TBSCh-ZP-2/2023

„Budowa zespołu garaży oraz zespołu pawilonów handlowo- usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chrzanowie, działka 1156/22- ETAP I i II”

Link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0758652b-0467-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b