Zapytanie ofertowe nr 1/NAD/GAR/2023

Zapytanie ofertowe nr 1/NAD/GAR/2023

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji inwestycji:
„Budowa zespołu 18 garaży jednostanowiskowych oraz zespołu kiosków handlowo-usługowych wraz z budynkiem sanitarnym, budową parkingów naziemnych, ciągów komunikacji kołowej, chodników dla pieszych oraz infrastrukturą techniczną: oświetlenie terenu, instalacja elektroenergetyczna do stacji ładowania samochodów elektrycznych – ETAP I i II zgodnie z dokumentacją projektową.( dalej: Zadanie inwestycyjne)”.

Link do postępowania:
https://bip.malopolska.pl/tbschrzanow,m,424121,zapytania-ofertowe.html