Postępowanie nr TBSCh-ZP-4/2023 „Budowa zespołu garaży, parkingów, dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chrzanowie, działka 1156/22- ETAP I i II”

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-88d70a30-425d-11ee-a60c-9ec5599dddc1