Przegrzew CUW w reakcji na przypadki występowania bakterii Legionelli

Informujemy, że Veolia Południe Sp. z o.o. na zlecenie TBS w Chrzanowie Sp. z o.o. dokonana przegrzewu instalacji Ciepłej Wody Użytkowej w dniu 22 października 2023r. w celu zapobieżenia rozwojowi bakterii Legionella.

Prosimy o ostrożne korzystanie z instalacji w dniu dokonywania przegrzewu.