Nowy regulamin wynajmu lokali mieszkalnych

W dniu 6 grudnia 2023 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą NR 17/NZW/2023 wprowadziło nowy Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych. Zapraszamy do zapoznania się z zapisami regulaminu.

REGULAMIN