Nowa usługa E-kartoteka

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 9/06/2022 Prezesa Zarządu z dn. 13 czerwca 2022 r. wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom Najemców wprowadzono elektroniczne narzędzie informacyjne dla Najemców lokali E-KARTOTEKA, będące elementem Programu informatycznego do rozliczania lokali MIESZCZANIN – programu do rozliczeń lokali i kontaktu z Najemcami.

Zapraszamy do zapoznania się z zapisami regulaminu (PDF)