Ograniczenia w dostawienie ciepłej wody na budynkach Mickiewicza 6,6a,8 i Śląska 15

Informujemy, że w dniu 13.07.2023r. Veolia Południe będzie prowadzić prace związane z usunięciem awarii na sieci ciepłowniczej, w związku z zaistniałą sytuacją
w dniu 13.07.2023 r. w godzinach 7:00-13:00 mogą występować czasowe ograniczenia w dostawie ciepłej wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Chrzanowie przy ul. Mickiewicza 6,6A i 8 oraz ul. Śląskiej 15.