Postępowanie nr TBSCh-ZP-3/2023

Postępowanie nr TBSCh-ZP-3/2023„Budowa zespołu garaży oraz zespołu pawilonów handlowo- usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chrzanowie, działka 1156/22- ETAP I i II”

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-10eadc15-2f8f-11ee-9aa3-96d3b4440790